Welkom bij Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg.

Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg heeft 3 locaties in Tilburg, Breda en in Bavel/Molenschot.

De hoofdlocatie is gevestigd in Tilburg.  Met een aantal van mijn collega’s ben ik in 2010 een behandel- en onderzoekscentrum met de naam KIZOOM gestart. KIZOOM is de afkorting voor Kindzorg op Maat. Mijn logopedie- en dyslexiepraktijk is een onderdeel van dit centrum. We bieden hier multi-disciplinaire zorg, op 1 locatie, zodat ouders niet voortdurend naar verschillende locaties moeten reizen voor de zorg voor hun kind. Op deze locatie werken Tess (dinsdag en woensdag), Lydia (woensdag) en Meike op vrijdag.

In Breda wordt er samengewerkt met fysiotherapie praktijk Bredero. De praktijk is gelegen aan Mgr. Nolensplein 1, 4812 CJ Breda. Samen met de kinderfysiotherapeuten van team Bredero worden hier kinderen met alle mogelijke stoornissen behandeld. Op deze locatie werkt Lydia op de dinsdag en donderdag.

Tenslotte is er ook nog een logopediepraktijk aan de Schoolstraat 1 in Molenschot, waar ook allround gewerkt wordt. Hier werkt Moniek op dinsdag, woensdag en donderdag en Lydia op vrijdag.

Op locatie Molenschot werkt Moniek Drinkenburg, eigenaar, en gediplomeerd logopediste, en gecertificeerd S.I.-therapeute en Dyslexie specialiste. De combinatie van het alleen werken in een praktijk en het werken in een team ervaar ik als zeer boeiend en leerzaam. Ik zie mezelf als een allround logopediste en dyslexiespecialiste, met ervaring op allerlei gebieden van de logopedie. In al deze jaren waarin ik tot nu toe heb gewerkt, heb ik regelmatig nascholing en bijscholing gedaan. Hierdoor, in combinatie met mijn ervaring, zijn er onderdelen van het vakgebied waarin ik mij verder heb gespecialiseerd.

In de praktijken behandelen we:

Alle voorkomende logopedische klachten, met in het bijzonder:

  • Logopedische stoornissen in combinatie met leer- en gedragsproblemen (ASS/PDD-NOS)
  • Dyslexie inclusief Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
  • Spraakproblemen
  • Taalontwikkelingsstoornissen, taalstoornissen en NT2;
  • Auditieve verwerkingsproblemen
  • Myofunctionele therapie bij afwijkende mondgewoonten;
  • Sensorische Informatie verwerkingsproblemen.
  • Leer- en gedragsstoornissen

 U kunt ons bereiken op de volgende nummers:

Moniek / Hoofdnummer: 06-52647389.

Lydia: 06-42239699

Ilona:06-12182055

Vergoeding Logopedie

Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket voor de volledige duur van de behandeling. De logopedische tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden.Tijdens het uitvoeren van behandelingen wordt de telefoon niet persoonlijk beantwoord. U wordt verzocht om dan een boodschap in te spreken via het antwoordapparaat of een e-mail te sturen zodat u zo spoedig mogelijk reactie krijgt.

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar de verwijzing van uw arts, specialist of orthodontist. Laat ook weten op welke locatie u zou willen komen voor de behandeling.

Tijdens de eerste behandeling is het van belang dat u de verwijzing, uw zorgverzekeringspasje en een identiteitsbewijs meeneemt.
De huidige wetgeving vereist dat bij aanvang van logopedie een behandelovereenkomst door zowel therapeut als patiënt wordt ondertekend.

Klachtenregeling

Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die moeten worden gevolgd, kunt u de folder lezen. Deze is in de wachtkamer aanwezig.

WGBO

Op grond van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst is iedere logopedist verplicht bij de patiënt kenbaar te maken dat aan deze wetgeving wordt voldaan. Bij Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg wordt volgens de wetgeving gehandeld. Indien u meer informatie wilt over de rechten en plichten van de hulpverlener en de patiënt kunt u deze via ons opvragen.

Tevredenheidsonderzoek

Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg doet mee aan een tevredenheidsonderzoek. Ouders wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen waarin zij aan kunnen geven hoe zij de logopedische behandeling hebben ervaren. Op dit moment wordt onze praktijk beoordeeld met een gemiddelde van 9,2.