Home 2017-05-29T10:25:49+00:00

Welkom bij Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg.

Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg heeft 3 locaties in Tilburg, Breda en in  Bavel/Molenschot.

De hoofdlocatie is gevestigd in Tilburg.  Met een aantal van mijn collega’s ben ik 5 jaar geleden behandel- en onderzoekscentrum KIZOOM gestart. Mijn logopedie en dyslexie praktijk is een onderdeel van dit centrum. Op deze locatie werken Tess (dinsdag), Lydia (woensdag en vrijdag).

In Breda wordt samengewerkt met fysiotherapie praktijk Bredero. De praktijk is gelegen aan Mgr. Nolensplein 1, 4812 CJ Breda. Samen met de kinderfysiotherapeuten worden hier kinderen met alle mogelijke stoornissen behandeld. Op deze locatie werkt Lydia op dinsdag en donderdag.

Tenslotte is er ook nog een logopediepraktijk aan de Schoolstraat 1 in Molenschot, waar ook allround gewerkt wordt. Hier werkt Moniek op dinsdag, woensdag en donderdag.

Op locatie Molenschot werkt Moniek Drinkenburg, eigenaar, en gediplomeerd logopediste, en gecertificeerd S.I.-therapeute en Dyslexie specialiste. De combinatie van het alleen werken in een praktijk en het werken in een team ervaar ik als zeer boeiend en leerzaam. Ik zie mezelf als een allround logopediste en dyslexiespecialiste, met ervaring op allerlei gebieden van de logopedie. In al deze jaren waarin ik tot nu toe heb gewerkt, heb ik regelmatig nascholing en bijscholing gedaan. Hierdoor, in combinatie met mijn ervaring, zijn er onderdelen van het vakgebied waarin ik mij verder heb gespecialiseerd.

In de praktijken behandelen we:

Alle voorkomende logopedische klachten, met in het bijzonder:

  • Logopedische stoornissen in combinatie met leer- en gedragsproblemen (ASS/PDD-NOS)
  • Dyslexie inclusief Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)
  • Spraakproblemen
  • Taalontwikkelingsstoornissen, taalstoornissen en NT2;
  • Auditieve verwerkingsproblemen
  • Myofunctionele therapie bij afwijkende mondgewoonten;
  • Sensorische Informatie verwerkingsproblemen.
  • Leer- en gedragsstoornissen

 U kunt ons bereiken op de volgende nummers:

Moniek / Hoofdnummer: 06-52647389.

Lydia: 06-42239699

Tess: 06-36594958

Vergoeding Logopedie

Ik heb bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De basisverzekering vergoedt zowel logopedisch onderzoek als logopedische behandeling. Het aantal behandelingen wordt door de basisverzekering niet beperkt.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden. Aarzelt u niet om bij eventuele afwezigheid de voicemail in te spreken, zodat ik u zo snel mogelijk kan terugbellen.
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar de verwijzing van uw arts, specialist of orthodontist. Laat ook weten op welke locaties u zou willen komen voor de behandeling.

Tijdens de eerste behandeling is het van belang dat u de verwijzing , uw zorgverzekeringspasje en een identiteitsbewijs meeneemt.
De huidige wetgeving vereist dat bij aanvang van logopedie een behandelovereenkomst door zowel therapeut als patiënt wordt ondertekend.