Aanmelden

Met het aanmeldformulier meldt u zich aan bij Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg. Na ontvangst van uw gegevens nemen wij contact met u op voor aanvullende informatie en het maken van een afspraak.

Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt u zichzelf of uw kind via deze website (met behulp van het aanmeldingsformulier), via e-mail of telefonisch bij ons aanmelden. In de regel kunnen wij u of uw kind in de week na de aanmelding al zien voor een screening en/of intakegesprek.

Komt u op verwijzing van een arts of specialist, dan vindt meteen een intakegesprek plaats waarbij uw hulpvraag besproken/verhelderd wordt. Hierbij worden de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem in kaart gebracht.

Tijdens de eerste afspraak dient u ter legitimatie een geldig identiteitsbewijs mee te brengen. Hier leest u waarom. Indien er tijdens de eerste of tweede afspraak geen geldig identiteitsbewijs getoond kan worden, dan zijn wij – helaas – genoodzaakt de kosten van screening/anamnese/intake bij u in rekening te brengen. Deze tijd kunnen wij namelijk niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Leest u ook alvast onze praktijkregels en toestemmingsverklaring door? Uw behandelend logopedist geeft dit document aan u voor ter ondertekening tijdens de eerste afspraak.

Heeft u een afspraak gemaakt? Dan kunt u op alle locaties plaatsnemen in de wachtruimte. Uw behandelend logopedist haalt u op het afgesproken tijdstip op.

Na het intake- en anamnesegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek zullen wij in overleg met u de vervolgaanpak bepalen.

Binnen Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg wordt uitsluitend op afspraak behandeld. De tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is (meestal) een wekelijks vast terugkerend tijdstip. Een andere behandelfrequentie is in overleg mogelijk. Deze afspraken bedragen in totaal 30 minuten, waarvan 25 minuten cliëntgebonden zijn. De laatste 5 minuten zijn gereserveerd voor het evalueren/nabespreken met de cliënt of (een) ouder(s)/verzorger(s). De duur van de behandelperiode varieert sterk en is afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem en de motivatie/inzet van de cliënt.