Tarieven en vergoeding bij (vermoedelijke) dyslexie

Tarieven en vergoeding van behandeling dyslexie en  lees- en spellingsproblemen

Leesproblemen ontstaan meestal door een fonologisch tekort. Uit onderzoek moet blijken of er sprake is van een logopedische taalstoornis. Is dat zo, dan valt dat onder logopedische behandeling welke vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Het dyslexie onderzoek wordt echter niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Voor kinderen die ernstige lees- en spellingsproblemen hebben, bestaat er in Nederland een vergoedingsregeling dyslexie. Hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie over de vergoedingsregeling Dyslexie kunt u kijken op steunpunt dyslexie/vergoedingsregeling.
Ik heb een samenwerking met Bureau Barend Spijkers in Hilvarenbeek en met Stichting Adelante Zorg in Hoensbroek.  Ik voer namens beide bureaus de behandelingen uit die vallen onder de DBC vergoedingsregeling Dyslexie

Niet vergoede logopedie

De tarieven zijn gebaseerd op de tarieven voor logopedische begeleiding.
Wij hebben hier voor gekozen om op deze manier de hulp voor zoveel mogelijk kinderen met lees- en spellingsproblemen problemen toegankelijk te maken.

Omschrijving Tarief in euro
Lees- en Spellingonderzoek 195,00
Opmaken verslag, behandelplan en bespreking 140,00
Overleg/bespreking op school 90,00
Tussentijds evaluatieverslag 90,00
Dyslexiebehandeling (60 min) 65,00
Dyslexiebehandeling (30 min) 35,00

Dyslexiebehandelingen vallen niet binnen de vergoeding van de zorgverzekeraar.