Logopedie en Sensorische Informatieverwerking ( SI )

Sensorische informatieverwerking (SI)

Sensorische Informatieverwerking (SI) is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. SI speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van kinderen.

Als de Sensorische Informatieverwerking niet goed verloopt, kunnen uiteenlopende en verwarrende problemen ontstaan. Kinderen worden door bepaalde zintuiglijke prikkels druk of reageren fel en/ of emotioneel op prikkels die andere mensen nauwelijks waarnemen. Ook het tegengestelde is mogelijk; kinderen voelen prikkels nauwelijks en hebben in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig om aangepast te kunnen reageren en te kunnen functioneren. In mijn praktijk behandel ik kinderen, die naast een logopedische stoornis ook problemen hebben met de sensorische informatieverwerking. Dit kan in lichte mate voorkomen, bijvoorbeeld een kind dat zich minder goed kan concentreren omdat het snel afgeleid is door geluiden op de gang. Maar ik zie ook kinderen die zo prikkelgevoelig zijn, dat ze niet aan tafel kunnen ‘werken’. Of kinderen met een laag alertheidsniveau, waardoor logopedische oefeningen minder goed tot het kind doordringen.

Welke kinderen komen in aanmerking voor een SI-behandeling?

 • De logopedist met SI-specialisatie onderzoekt en behandelt kinderen met problemen op de volgende gebieden:
  • stoornissen binnen het autistisch spectrum
  • hyperactiviteit, motorische onrust, aandachts- en concentratieproblemen, ADHD, ADD
  • problemen in de spraak- en taalontwikkeling bij (zeer) jonge kinderen zoals grammaticale fouten bij lange zinnen en/of slordige zinsbouw
  • eet- en drinkproblemen zoals slordig eten, niet goed kauwen, bijten op kleding, ‘inspanningskwijlen’
  • kinderen met ademhalingsmoeilijkheden en die de neiging hebben snel te spreken, te mompelen en/of  binnensmonds te spreken
 • Ook kan een sensorisch informatieprobleem gevolgen hebben voor de spraak/taal-ontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van de luistervaardigheden.  

 Logopedische behandeling

De therapie is gebaseerd op de ideeën van Dr. A. Jean Ayres (ergotherapeut en ontwikkelingspsycholoog) die aan de Universiteit van Southern California de sensorische informatieverwerking therapie ontwikkelde. De therapie is niet gericht op het trainen van vaardigheden maar op het verbeteren van de voorwaarden voor een goede normale ontwikkeling.

Tijdens het logopedisch onderzoek wordt gekeken naar de wijze en mate van sensorische informatieverwerking in relatie tot de logopedische problemen. In de behandeling zal de sensorische informatieverwerking gecombineerd worden met de logopedische oefeningen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. De therapie vindt op een speelse manier plaats. Het aanbod van materialen is zeer gevarieerd zodat de zintuigen op diverse manieren aangesproken kunnen worden, zoals een grote bal, zitbal, trampoline, loopschildpad, kruiptunnel, blokken om overheen te stappen, diverse blaas- en zuigmaterialen. Behandeling op deze manier is vooral heel erg leuk!

In het voorjaar van 2008 heb ik de basismodule ‘Sensorische informatieverwerking-problemen’ bij de Stichting Anders Kijken naar Kinderen gevolgd. In het voorjaar van 2009 heb ik het vervolg, de behandelmodule, gevolgd.

Op het gebied van de sensorische informatieverwerking werk ik nauw samen met Marianne van der Ven van fysiotherapiepraktijk Van de Ven en met Marielle Barthelomeus van Spelende Wijzer. Vanaf 2012 bied ik samen met hen gespecialiseerde behandelingen aan, waarbij de logopedische behandeling wordt gecombineerd met de sensorische informatieverwerkingstherapie. Voor meer informatie over deze samenwerking verwijs ik u naar www.Kizoom.nl

Voor meer informatie over sensorische informatieverwerking kunt u ook kijken op de website van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking. Zie ook www.nssi.nl

Voor vragen over sensorische informatieverwerking binnen mijn praktijk of de combi-behandelingen met Fysio & Fit, kunt u mij bellen op 06 – 52647389 of mailen naar info@logopediedrinkenburg.nl

Wat doet een logopedist?

In de behandeling zal de sensorische informatieverwerking worden gecombineerd worden met de logopedische oefeningen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. SI- therapie vindt op een speelse manier plaats. Het aanbod van materialen is gevarieerd zodat de zintuigen op diverse manieren kunnen worden aangesproken, zoals een grote bal, trampoline, loopschildpad, ballenhuis, balanskussen, wiebeltol, staptegels, diverse blaas- en zuigmaterialen.
Indien nodig wordt een onderzoek naar de Sensorische Informatieverwerking aangevraagd bij een kinderfysiotherapeut of ergotherapeut. Een combinatiebehandeling met een fysiotherapeut en/of ergotherapeut behoort tot de mogelijkheden.