Afwijkende mondgewoontes

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of (spier)bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mond ademen, duim-/vinger-/speenzuigen en afwijkend slikken (en kauwen) zijn afwijkende mondgewoonten. Er bestaat een duidelijk verband tussen mondgewoonten en spraak (articulatie). Afwijkende mondgewoonten hebben vaak een articulatiestoornis tot gevolg (zoals slissen). Ook heeft afwijkend mondgedrag in veel gevallen gevolgen voor de gebitsstand (bijvoorbeeld een open- of overbeet). De logopedische behandeling (oromyofunctionele therapie, afgekort OMFT) vindt vaak plaats in overleg met of op advies van de tandarts/orthodontist.

Wat is OMFT?

OMFT oftewel oromyofunctionele therapie is een vorm van logopedische therapie die erop gericht is alle mondspieren weer in evenwicht te brengen. Afwijkende mondgewoonten kunnen namelijk het evenwicht tussen de spieren in en om de mond onderling verstoren. Bij afwijkende mondgewoonten denkt u aan bijvoorbeeld foutieve slikgewoonten, mondademen en duim-/vinger-/speenzuigen. Vaak is ook de spraak gestoord (slissen/lispelen). Door OMFT kunnen andere therapieën, zoals logopedische articulatietherapie, orthodontie of een chirurgische kaakcorrectie later een blijvend resultaat opleveren. Actieve OMFT kan gestart worden rond 6 à 7 jaar. Bij jongere kinderen zal de logopedische behandeling met name gericht zijn op voorwaardentraining: het afleren van duimen of vingerzuigen en het aanleren van lipsluiting en een juiste tongpositie in rust.

Wat doet de logopedist?

Door de concrete oefeningen is er vaak al snel een verbetering wat betreft de afwijkende mondgewoonten waar te nemen. Als gevolg van de verbeterde mondgewoonten verandert in veel gevallen ook de gebitsstand (in positieve zin, zie de foto’s hierboven). Normaliter is er na ongeveer 12 behandelingen al een positief effect waarneembaar.

Heeft uw orthodontist of tandarts één of meer van bovengenoemde afwijkende mondgewoonten bij uw kind gesignaleerd en u verwezen naar logopedie? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u vertellen welke behandelmogelijkheden er zijn. Op al onze locaties kunt u terecht voor OMFT: alle logopedisten zijn in het bezit van de specialisatie ‘Logopedie & Tandheelkunde’ en hebben ruime ervaring met de behandelmethode.