Praktijk

Al onze logopedisten zijn lid van onze beroepsvereniging NVLF en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici het KP. Alle logopedisten nemen daarnaast deel aan verschillende Kwaliteitskringen om hun kwaliteit te blijven waarborgen.

Behandeling

Onze praktijk behandelt zowel kinderen als volwassenen. Bij de start van een behandeling wordt onderzoek gedaan met behulp van gesprekken, vragenlijsten en logopedische tests. Wij bespreken met u het resultaat en het behandelplan. Uw afspraak is meestal 1x per week. De gemiddelde behandeltijd per behandeling is 25 minuten. De totale behandelduur wisselt per persoon. Gebruikelijk is dat u elke dag 10 minuten thuis oefent. Na beƫindiging van de behandeling wordt er een eindverslag gestuurd naar u en naar uw huisarts.

Vergoeding: voor kinderen is logopedie gratis!

De vergoeding van logopedie is opgenomen in de basisverzekering. Het tarief voor logopedische zorg verschilt per zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat u zich informeert bij uw verzekering over het deel dat u vanuit het eigen risico moet betalen. De rekeningen worden direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Kinderen vallen binnen de basisverzekering en de behandeling wordt 100% vergoed.

Openingstijden

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur.

Geheimhouding

Alle logopedisten hebben een beroepsgeheim. Wij overleggen alleen met derden wanneer u daarvoor toestemming geeft.