Wat te doen bij klachten over uw logopedist.

Lees de folder (deze staat op de site van de NVLF), u vindt de klachtenfolder hier

U heeft een klacht ingediend, wat nu?

Lees de folder (deze staat op de site van de NVLF), u vindt de folder hier

Bij een klacht over ons of de praktijk stellen wij het op prijs al u eerst zelf contact met ons opneemt. Uw klacht zal altijd serieus in behandeling worden genomen. De interne klachtenprocedure wordt dan opgestart en zullen we bekijken hoe we tot een oplossing kunnen komen.