Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg heeft 3 vestigingen.

Hoofdvestiging

Locatie TILBURG

 • De hoofdvestiging is gelegen in Tilburg.Daarnaast zijn werkzaam op meerdere verschillende nevenvestigingen. In Tilburg zijn we onderdeel van Kindercentrum KIZOOM. In Kizoom worden de kinderen van 0-25 onderzocht door het Onderwijs ZorgTeam (OZT). Wekelijks worden alle kinderen tijdens een multidisciplinair overleg besproken onderleiding van een zorg coordinator. Op locatie Kizoom werken Lydia de Been, op woensdag en vrijdag en Ilona Nelissen op dinsdag en donderdag. Moniek Drinkenburg coördineert alle taken Wat is de kracht van KIZOOM?
  • Diagnostiek en behandeling aan kinderen en jeugdigen tot 25 jaar
  • Eén kind – één plan
  • Zorg onder één dak
  • Hulp aan het kind, ondersteuning van de ouders in de opvoeding en advisering aan school bij begeleiding van ontwikkeling en leren.
  • Waar staat KIZOOM voor? KIZOOM betekent Kindzorg op Maat,
  • zie ook www.kizoom.nl

Locatie BREDA

Onze praktijk gevestigd in Huis van de Heuvel aan het Monseigneur Nolensplein 1, 4812 JC  in Breda. Op deze locatie werkt logopediste Lydia de Been op de dinsdag en de donderdag. Er is een ruime en gratis parkeergelegenheid op de plein zelf. De praktijk is toegankelijk via de hoofdingang van huis van de heuvel.In de centrale hal gaat u linksaf richting de “wintertuin”, daar vindt u de ingang van de praktijk.

Locatie Molenschot/Bavel

Na jarenlang gehuisvest te zijn geweest in de Pyramide in Bavel aan de Nijverheidsweg 2 te Bavel, zijn we omdat dit pand verkocht werd  verhuisd naar de Schoolstraat 1 in Molenschot. Deze locatie is gelegen in een mooie omgeving en heeft een eigen tuin waar ouders kunnen wachten tot hun kind uitbehandeld is. Ook hier is volop gratis parkeergelegenheid. Op deze locatie werkt Moniek Drinkenburg op dinsdag, woensdag en donderdag.

Al onze logopedisten zijn lid van onze beroepsvereniging NVLF en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Alle logopedisten nemen daarnaast deel aan verschillende Kwaliteitskringen en intervisie bijeenkomsten om zo hun kwaliteit te blijven waarborgen.