Aanmelden

Denkt u dat u, uw dochter of zoon logopedie nodig heeft ,dan kunt u het contactformulier invullen of telefonisch contact opnemen 06-52647389. Indien er niet direct wordt opgenomen, spreekt u dan aub de voicemail in. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk terugbellen. Ook wanneer u een vraag heeft over de behandeling kunt u altijd met ons contact opnemen via info@logopediedrinkenburg.nl

Wanneer uw kind bij ons heeft aangemeld, wordt u verzocht een verwijsbrief bij een medisch specialist te halen (huisarts, jeugdarts, tandarts of orthodontist) en wordt er in overleg met u een afspraak gemaakt voor een eerste intakegesprek.

Wachtlijst

De praktijk heeft een kleine wachtlijst. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de behandeltijden die uw voorkeur hebben. Behandelingen van kinderen onder de 4 jaar en kinderen van groep 1 en 2 worden zoveel mogelijk onder schooltijd ingepland.

Intakegesprek

Tijdens uw eerste afspraak dient u een geldig identiteitsbewijs, uw verzekeringspas en een verwijzing van een medisch specialist mee te nemen. De persoonlijke gegevens worden gecontroleerd en aangevuld. Voor de controle van uw verzekeringsgegevens raadplegen wij VECOZO. Vervolgens zal er een intakegesprek plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag.

Onderzoek en behandeling

Na de intake zal er een onderzoek plaatsvinden. Dit zal het mogelijk een aantal afspraken in beslag nemen. Het onderzoek richt zich op de hulpvraag. Indien er uitgebreid onderzoek nodig is, wordt dit altijd met u vooraf besproken. Na het onderzoek volgt een behandelplan wat met u besproken wordt. Daarna starten we met de behandeling.

Evaluaties

Er vindt na elke behandeling een korte evaluatie plaats over het verloop van de behandeling en het bijbehorende huiswerk. Na elk meetmoment (heronderzoek) zal er een uitgebreide tussenevaluatie worden ingepland waarin de behandeling wordt geƫvalueerd. Hierbij worden de bevindingen van de logopedist, ouder(s)/verzorger(s) en eventueel aanvullende gegevens van school of andere disciplines meegenomen. Daarna zullen we samen bekijken of logopedie nog moet worden voortgezet met eventuele bijstelling van het behandelplan of de logopedie wordt beƫindigd indien het einddoel is behaald en u geen hulpvraag meer heeft. Wanneer uw kind een jaar in behandeling is, zal er een tussenverslag worden geschreven naar de verwijzer. Indien een derde partij om een verslag vraagt, wordt dit in rekening gebracht. Blijkt dat de behandeldoelstelling(en) zijn behaald, zal er een eindevaluatie plaatsvinden. Via de mail, indien u hiervoor toestemming geeft, wordt een vragenlijst opgestuurd. Wij hopen dat u hiervoor de tijd wil nemen aangezien het voor ons erg belangrijk is om de kwaliteit van de praktijk hoog te houden en daar waar nodig verbeteringen kunnen aanbrengen. Indien de laatste behandeling heeft plaatsgevonden, zal er nog een eindverslag worden geschreven naar de verwijzer. De behandeling wordt daarna afgesloten. Mocht er blijken dat zich in de toekomst nog problemen voordoen, neem dan gerust met ons opnieuw contact op.

Tips voor de behandeling

Probeer op tijd op de afgesproken afspraak te komen, zodat we de gehele behandeltijd (25 minuten) kunnen benutten. Kom niet te vroeg, want onnodig wachten heeft een negatieve invloed op de behandeling (bij kinderen). Probeer op elke afspraak aanwezig te zijn

Neem bij het eerste bezoek mee:

  1. verwijsbrief voor logopedie van de (huis-)arts, jeugdarts, tandarts of andere verwijzer.
  2. pasje of bewijs van inschrijving van de zorgverzekering.
  3. paspoort of identiteitsbewijs

Afzeggen van een afspraak

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Als u onverhoopt toch niet kunt komen, dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren te laten weten. De praktijk is altijd bereikbaar via telefoon/voicemail (06-52647389), ook in het weekend. Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd (ongeacht de reden), wordt de behandeling bij u in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 40 euro. De zorgverzekeraar vergoedt dit helaas niet.

Geef een wijziging in naam, adres, telefoonnummer, (huis-)arts/specialist, zorgverzekeraar (polis of relatienummer) zo snel mogelijk aan ons door

De wachtruimtes en praktijkruimtes zijn rookvrij.

Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg is niet verantwoordelijk voor enige schade aan op de parkeerplaats geparkeerde vervoersmiddelen.

Het zou prettig zijn als u uw mobiele telefoon op stil of trilstand zet.

Probeer thuis echt dagelijks te oefenen!!

Bent u niet tevreden meld het ons, bent u tevreden vertel het een ander!