Tarieven

Er zijn bij kinderen geen kosten voor logopedie!

Wanneer uw dochter of zoon logopedie nodig heeft of u wil graag een onderzoek laten verrichten dan wordt dit volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Hiervoor is wel een verwijzing van een medisch specialist nodig. Indien dit niet het geval is dan hanteren zorgverzekeraars daarvoor hun eigen tarieven.

Overleg met derden of verslaggeving aan derden vallen niet onder de vergoede zorg en kunnen dus niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Dit geldt tevens voor behandelafspraken die niet 24 uur van te voren worden afgemeld.

Voor een niet nagekomen afspraak wordt € 35,- in rekening gebracht.

Voor verslaggeving aan derden wordt € 85,- in rekening gebracht.

Voor overleg met derden (1 uur inclusief voorbereiding) wordt € 80,- in rekening gebracht.

Voor overleg met derden op een externe locatie (1 uur, inclusief voorbereiding en uittoeslag) wordt € 100,- in rekening gebracht.

Een losse dyslexie behandeling van 45 minuten kost € 60,-.

In 2021 heeft Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Houdt wel rekening met uw verplichte eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico: de kosten van logopedische zorgverlening aan kinderen zullen daarom niet met het eigen risico verrekend worden. Bij de meeste zorgverzekeraars kan rechtstreeks gedeclareerd worden. Hierdoor zult u geen factuur ontvangen. Bij de zorgverzekeraars die deze mogelijkheid niet bieden, ontvangt u de factuur. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Hier vindt u de volledige tarievenlijst van de NZa. Per 2019 zijn de tarieven voor logopedie vrijgegeven. Lees hier meer over logopedie.

Toepassing van de logopedische tarieven

  1. Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats op de praktijk van de logopedist.
  2. Overleg op school wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal worden gedeclareerd aan derden, bijv. de ouders of de school. Indien de patiënt beschikt over een beschikking of een arrangement kan het daaruit betaald worden. kosten voor een overleg bedragen € 100,-.
  3. Verslaglegging aan derden, voor bijv. de ouders, de school of een onderzoeks- en adviescentrum wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit geldt niet voor het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging kan gedeclareerd worden aan derden, zoals bijv. de ouders of de school. Kosten voor verslaglegging zijn 85,00
  4. De uit-toeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt naast het tarief voor een normale zitting. De uit-toeslag wordt berekend indien de behandeling/het overleg niet op de praktijk plaatsvindt. Een aan-huis behandeling vindt alleen plaats op indicatie van de arts mits de patiënt vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kan komen.

Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief. Het verzuimtarief voor 2021 is 35,00 euro per verzuimde behandeling! De zorgverzekeraar vergoedt dit helaas niet.