In 2019 heeft Logopedie en Dyslexie Centrum Drinkenburg contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Houdt wel rekening met uw verplichte eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico: de kosten van logopedische zorgverlening aan kinderen zullen daarom niet met het eigen risico verrekend worden. Bij de meeste zorgverzekeraars kan rechtstreeks gedeclareerd worden. Hierdoor zult u geen factuur ontvangen. Bij de zorgverzekeraars die deze mogelijkheid niet bieden, ontvangt u de factuur. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Het tarief voor een reguliere (individuele) logopedische behandeling werd per 01-01-2019 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld op € 40,53. Hier vindt u de volledige tarievenlijst van de NZa. Per 2019 zijn de tarieven voor logopedie vrijgegeven. Lees hier meer over logopedie in 2019.

Toepassing van de tarieven

  1. Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats op de praktijk van de logopedist.
  2. Voor een eenmalig logopedisch onderzoek, kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.
  3. Overleg op school wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal worden gedeclareerd aan derden, bijv. de ouders of de school. Indien de patiënt beschikt over een beschikking of een arrangement kan het  daaruit betaald worden.
  4. Verslaglegging aan derden, voor bijv. de ouders, de school of een onderzoeks- en adviescentrum wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het gaat niet om het schrijven van een verslag aan de verwijzer. De verslaglegging kan gedeclareerd worden aan derden, zoals bijv. de ouders of de school.
  5. De uit-toeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt naast het tarief voor een normale zitting. De uit-toeslag wordt berekend indien de behandeling/het overleg niet op de praktijk plaatsvindt. Een aan-huis behandeling vindt alleen plaats op indicatie van de arts mits de patiënt vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kan komen.

Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief. U moet dan de kosten voor de logopedische behandeling zelf betalen van de verzuimde afspraak. Het verzuimtarief voor 2019 is 43,00 euro per verzuimde behandeling!